For factory, We are an opportunity to expand market channel. Contact us สะดวก สบาย แบบบ้าน ช่าง วัสดุ l บ้านมอก. รับประกัน 2-10 ปี l เสียเงินครั้งเดียว งบไม่บาน ถูกจริง 10-20%
  เสาเข็ม
อัพเดท : 24 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :

 

 

สินค้า เสาเข็ม ที เสาเข็ม ไอ

 • เสาเข็ม ที ขนาด 10 x 12 ซม. (ความยาว 1 , 1.5 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ม.)
 • เสาเข็ม ไอ ขนาด 12 x 12 ซม. (ความยาว 1 , 1.5 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ม.)
 • เสาเข็ม ไอ ขนาด15 x 15 ซม. (ความยาว 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ม.)
 • เสาเข็ม ไอ ขนาด 16 x 16 ซม. (ความยาว 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ม.)

***กรณีต้องการใช้งานกำแพงกันดิน ให้ใช้เสาเข็มไอ 16 เท่านั้น

คุณสมบัติ เสาเข็ม คอนกรีตซีแพค

 • แข็งแรงกว่า: ด้วยขนาดเส้นรอบรูปที่มากกว่า จึงทำให้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซีแพครับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มอื่นๆทั่วไป
 • ตอกแตกยาก: เสาเข็มซีแพคมีพื้นที่หน้าตัดมากกว่าเสาเข็มเล็กอื่นๆ จึงทำให้ให้สามารถรับแรงตอกได้มากกว่า
 • ใช้งานง่าย: สามารถใช้คนยกและขนย้ายเสาเข็มได้
 • ได้มาตรฐาน: เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซีแพค มีกระบวนการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรซีแพค 
 

เสาเข็มไอ ใช้ทำอะไรได้บ้าง

             "รู้จักกับเสาเข็มไอให้มากขึ้นทั้งในเรื่องรูปแบบ การใช้งาน
                                    และจุดเด่นที่แตกต่างจากเสาเข็มประเภทอื่น"

        เสาเข็มไอ เป็นรูปแบบหนึ่งของเสาเข็มตอก (Driven Pile) ที่ได้รับความนิยมในงานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เสาเข็มไอผลิตจากคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นเทคนิคในการเสริมความแข็งแรงให้แก่เสาเข็มไม่ให้หักง่ายและทนต่อแรงตอก การผลิตจะเริ่มจากการวางลวดเหล็กลงในแม่แบบแล้วดึงลวดให้ตึงก่อนเทคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจึงตัดปลายลวดส่วนที่เกินแบบหล่อออกมาทิ้ง ลวดจะหดตัวส่งผลให้เกิดแรงอัดในเนื้อคอนกรีต คอนกรีตจึงแข็งแรงมากขึ้นจนสามารถผลิตเสาเข็มยาวๆ ได้โดยที่เสาไม่หัก

       เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมีหลายหน้าตัด เช่น หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน หน้าตัดสี่เหลี่ยมกลวง หน้าตัดตัวไอ หน้าตัดตัวที หน้าตัดหกเหลี่ยมกลวง เป็นต้น ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแต่ละหน้าตัดเป็นไปตามรายละเอียดของผู้ผลิตแต่ละราย และการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกร สำหรับเสาเข็มไอจะมีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 12x12 ซม. ไปจนถึง 40x40 ซม. และมีความยาวตั้งแต่ 1 - 28 เมตร ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต หน้าตัดที่ใหญ่และความยาวที่มากกว่าจะรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามลำดับ เสาเข็มไอมีจุดเด่นที่มีความยาวเส้นรอบรูปมากกว่าเสาเข็มหน้าตัดอื่น จึงรับแรงเสียดทานได้มากกว่า

 

       การตอกเสาเข็มไอจะอาศัยแรงคนกดหรือใช้เครื่องจักรกดหรือตอกให้จมลงในดิน ข้อดีคือการก่อสร้างทำได้ไม่ซับซ้อน แต่ข้อเสียคือมีแรงสั่นสะเทือนรบกวนพื้นที่ข้างเคียง และมีการเคลื่อนตัวของดินจากการแทนที่ด้วยเสาเข็ม โดยเฉพาะกรณีเสาเข็มยาวที่ต้องตอกด้วยปั้นจั่นในงานก่อสร้างบ้านหรืออาคารเป็นหลัง ๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้เสาเข็มที่ตอกด้วยปั้นจั่นต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางกฎหมายเป็นสำคัญ โดยประกาศกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 กำหนดให้ตำแหน่งของเสาเข็มที่อยู่ห่างจากอาคารต่างเจ้าของน้อยกว่า 30 เมตร ให้ใช้ระบบเสาเข็มที่มีการเจาะดินออกบ้างหรือทั้งหมด ทำให้การตอกเสาเข็มที่ใกล้อาคารข้างเคียงต้องใช้หัวเจาะเจาะดินออกก่อนแล้วค่อยเสียบเสาเข็มลงไป เรียกกว่าการทำเสาเข็มเจาะเสียบ (Auger Press Pile) หรือต้องเปลี่ยนมาใช้เสาเข็มเจาะแทน

       เสาเข็มไอใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ บ้าน อาคาร รั้ว โรงจอดรถ งานต่อเติม งานเสริมความแข็งแรงของถนน งานสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ เสาเข็มไอที่มีหน้าตัดขนาด 16x16 ซม. ขึ้นไปยังสามารถใช้ในงานก่อสร้างกำแพงกันดินได้ด้วย เนื่องจากเสาเข็มไอจะมีร่องทั้งสองด้าน ทำให้สามารถเสียบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูประหว่างร่องของเสาเข็มที่ตอกเป็นระยะได้ สำหรับระยะห่างระหว่างเสาเข็มไอแต่ละต้นจะขึ้นอยู่กับความสูงของดินซึ่งจะต้องอาศัยการคำนวณโดยวิศวกร

       โดยสรุปเสาเข็มไอ เป็นเสาเข็มตอกที่ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง มีขนาดหน้าตัดและความยาวหลากหลาย หน้าตัดตัวไอที่มีเส้นรอบรูปมากกว่าหน้าตัดอื่น ๆ ทำให้เกิดแรงเสียดทานที่พื้นผิวเสาเข็มกับดินได้มากกว่า เสาเข็มไอจึงนิยมใช้ในงานก่อสร้างอาคารแทบทุกประเภท รวมถึงงานก่อสร้างขนาดเล็กอย่างงานต่อเติมทั่วไป รั้ว กำแพงกันดิน โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ ฯลฯ


เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

 

ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ ซม2. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด ø 6" x 12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน

 • ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว หรือชนิดธรรมดา (High early strength portland cement type III or type I) และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตกำลังอัดแรง จะถ่ายอัดเข้าในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.2

 • ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง สำหรับ PC Wire ขนาด ø 4.0 มม.ม 5.0 มม.ม มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ซม.2 และขนาด ø 7.0 มม. มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,000 กก./ซม.2

 • ขนาด PC Strength ให้ขนาด ø 3/8" 250K. มี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.

 • ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

 • เหล็กลูกตั้ง ใช้เหล็ก Structural Grade มีกำลังของจุดยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ซม.2

 

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ผลิตจากคอนกรีตอัดแรงเสริมด้วยลวดอัดแรง PC wire มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลาง เช่น งานรากฐาน งานสะพาน เป็นต้น

เสาเข็ม
สี่เหลี่ยมตัน
พื้นที่หน้าตัด
ซม.
เส้นรอบกรอบ
ซม.
น้ำหนัก
กก./เมตร
ความยาว
เมตร
รับน้ำหนัก
ปลอดภัย/ตัน
18 324 72 77.80 21 20
22 484 88 116.20 22 30
26 676 104 162.20 22 40
30 900 120 216.00 24 50
35 1225 140 294.00 24 65

 

 

หมายเหตุ

      ค่ารับน้ำหนักปลอดภัย เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับการใช้งานในกรุงเทพมาหานคร และบริเวณใกล้เคียง โดยใช้เสาเข็มที่มีความยาวสูงสุดของแต่ละหน้าตัดเป็นเกณฑ์ เสาเข็มที่มีความยาวต่างกัน และหรือสภาพดินของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน จะให้ค่า รับน้ำหนักปลอดภัย ที่ต่างกันออกไป ตัวเลขที่ให้ไว้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการเลือกขนาดและชนิดของเสาเข็ม เท่านั้น

 

 

Top
>>>>